DORS/CLUC: Predavanja (20-25 minuta)
četvrtak, 22. travnja
Vrijeme
Ime i prezime
Naslov
8:30 - 9:00   Prijava učesnika
9:00 - 9:20 prof. dr. sc. Mario Žagar, predsjednik HrOpen-a

Hrvoje Dogan, predsjednik HULK-a

mr. sc. Predrag Pale, pomoćnik ministra znanosti i tehnologije RH

Uvodna riječ
9:20 - 10:25 Radoslav Dejanović, Vipnet  Linux - od straha do superkorisnika
  Matija Nalis, HULK Linux jezgra - pogled iznutra
  Senko Rašić, HULK Microlinux - mali Linux prilagođen hrvatskim korisnicima
10:25 - 10:35 pauza (10 minuta)  
10:35 - 11:45 Dunja Plačko - Vršnak, GS OS RH Uporaba Linuxa u vojnoj hidrometeorologiji
  Milan Rajačić, Mobile X Window system i grafička korisnička okružja na Linuxu
  Hrvoje Dogan, CARNet Integracija Linux i Windows NT sustava
11:45 - 12:00 pauza (15 minuta)  
12:00 - 12:50 Damir Kovačić, FER Linux u sustavima posebne namjene
  Kristijan Čonkaš, HrOpen Linux u borbi protiv neželjene el. pošte
12:50 - 14:00 pauza za ručak  
14:00 - 15:05 Jakov Čurić, HULK Linux gateway rješenja za Windows uredske mreže
  Hrvoje Vulin, HULK Baze podataka na Linuxu
  Dobrica Pavlinušić, FOI Projekt linux.hr - Integracija Weba i baza podataka na siguran način
15:05 - 15:10  pauza (5 minuta)  
15:10 - 15:55 Vladimir Vuksan, University of New Mexico, SAD Lokalizacija Linuxa
  Joško Oršulić, FER Kako se Linux brani od Internet opasnosti
15:55 - 16:00 pauza (5 minuta)  
16:00 - 16:50 Okrugli stol:  Linux u Hrvatskoj
16:50 - 17:00 pauza (10 minuta)  
17:00 - 17:45 Samo za HrOpen članove: Godišnja skupština HrOpen foruma
     
DORS/CLUC: Seminari (oko 3 sata s pauzama)
petak, 23. travnja
Vrijeme
Ime i prezime
Naslov
9:00 - 9:30 Prijava učesnika
9:30 - 13:00 Hrvoje Horvat, Absolon Mala škola Linuxa
13:00 - 14:00 pauza za ručak
14:00 - 17:00 Dobrica Pavlinušić, FOI
Hrvoje Dogan, CARNet
Linux kao napredni usmjerivač (router)

Komentare i sugestije šaljite na webmaster@linux.hr.
Zadnja promjena: 02.04.1999.

| Glavna stranica | Teme i predavači | Upute autorima | Cjenik |