Upute autorima

Svi predavači se mole da svoje radove dužine veće od 10000 znakova (oko 10 stranica teksta) dostave do 5.3.1999. u elektronskom obliku (zajedno sa slikama i ilustracijama) Elinki Barišić na e-mail adresu elinka@linux.hr.

Predavanja će se održavati u Sivoj vjećnici FER-a u kojoj ima mjesta za oko stotinu slušatelja. Planirana dužina predavanja je između 20 i 30 minuta.

Prezentacije se vrše korištenjem projektora u rezoluciji 1024x768, sa jednog od dva računala. Jedno računalo ima Windows NT operacijski sustav (npr. za PowerPoint) a drugo Linux (npr. za MagicPoint). Prezentacije mogu biti i u html-u, a može se koristiti i mreža.

Komentare i sugestije ąaljite na webmaster@linux.hr.
Zadnja promjena: 19.04.1999.

| Glavna stranica | Teme i predavači | Upute autorima | Cjenik |