Cjenik
Gosti Članovi HULK-a
i HrOpen-a
konferencija + zbornik radova
Prvi dan CLUC-a, četvrtak
385 Kn 135 Kn
oba seminara zajedno + materijali
Drugi dan CLUC-a, petak
460 Kn 260 Kn
konferencija, seminari i svi materijali
Cijelo trajanje CLUC-a
690 Kn 380 Kn
U iznose je uračunat PDV.

Komentare i sugestije ±aljite na webmaster@linux.hr.
Zadnja promjena: 01.04.1999.

| Glavna stranica | Teme i predavači | Upute autorima | Cjenik |